Home > Klanten over ons

Klanten over ons

Fokko Spoelstra, Waarnemend directeur Waardering Erkenning Politie (2021-2023)

Katharina leren kennen via het vfonds en Politie Experience als een echte vakvrouw op terrein van fondswenwerving en business developement. Plezierig in de omgang, een echte teamplayer en altijd op tijd en met kwaliteit de afgesproken inbreng leverend. En dat vanuit een schat aan kennis en ervaring als het gaat om fondsenwerving en business development.

Maureen Motta, Creatief leider Politie Experience (2023)

Vakvrouw. Scherp. Vasthoudend. On top of her game. Katharina kraakte een aantal belangrijke noten, bij het opzetten van de Politie Experience. Samen met haar kwamen we tot inzicht in het landschap van publieke en private partners. En tot een strategie. Met deze vrouw wil je je business opzetten. Met deze vrouw wil je werken. Wat, behalve ‘excellent in haar vak’, is het ook nog eens een leuk, warm, grappig en geïnteresseerd mens.

Carola van der Woude, hoofd Marketing & Communicatie Nederlands Openluchtmuseum (2023)

Katharina heeft voor het Nederlands Openluchtmuseum het development proces opnieuw in kaart gebracht en een strategie en implementatieplan ontwikkeld.

Op basis van een uitgebreide development audit zijn doelstellingen en beleid bepaald voor de komende tien jaar, voor zowel werving particulieren als bedrijven.

Mijn collega’s en ik hebben de samenwerking als zeer constructief ervaren. Katharina is een professional die op een prettige manier haar expertise deelt en tegelijkertijd de vaart erin houdt. Haar betrokkenheid bij de organisatie en liefde voor het vak zorgden ervoor dat er vanaf het begin vertrouwen was in de aanpak en vervolgens voldoende draagvlak was om de nieuwe development strategie uit te rollen.

Katharina is zowel strategisch als pragmatisch, wat erg effectief is binnen een development team.

Wij bevelen haar van harte aan.

Lisette Mattaar, directeur vfonds (2022)

Katharina heeft voor het vfonds een development audit uitgevoerd en een visie ontwikkeld voor de werving van private en publieke partners. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om structureel te investeren in fondsenwerving en haar opdracht gegeven om het vervolg vorm te geven.

Ik ben zeer tevreden over de samenwerking. De development audit was een helder traject waarin Katharina ons heel goed aan de hand heeft genomen. Dankzij haar enorme vakkennis, scherpe analyses en advies hebben we een heldere koers voor de toekomst uitgezet. Zij is zowel strategisch heel sterk als ook pragmatisch. Deze eigenschappen droegen duidelijk bij aan de goede wijze waarop Katharina het team van het vfonds heeft begeleid om het beleid in de praktijk te brengen.

Kortom, ik kan Katharina zeker aanbevelen voor een samenwerking.

Renée Jongejan, zakelijk directeur, Mauritshuis (2021)

Voor welke werkzaamheden heeft u Funding Factory ingeschakeld?

Funding Factory c.q. Katharina Grosser heeft gedurende een half jaar (2021) de functie van hoofd Business Development waargenomen bij het Mauritshuis. Haar opdracht was om de afdeling met een zevental medewerkers strak op de rails te zetten, zowel qua functies, werkzaamheden alsmede het verstevigen en verduidelijken van de positie binnen de organisatie. Tegelijkertijd lag er een forse opgave om het vedienvermogen te vergroten, meer specifiek m.b.t. de benodigde fondsen om het Jubileumjaar van het museum in 2022 te kunnen realiseren.

Katharina heeft tot slot de intensieve onderhandelingen met onze hoofdpartner Nationale Nederlanden gecoördineerd en in goede banen geleid met als doel de samenwerking te verlengen. Het positieve resultaat hiervan is dat het Mauritshuis en Nationale Nederlanden wederom voor een periode van drie jaar samenwerken.

Hoe heeft u de samenwerking ervaren?

Funding Factory staat voor een duidelijke analyse, grondige kennis van zaken en zeer slagvaardig optreden. Geen zee lijkt te hoog voor Katharina Grosser, en bovendien doet ze dit ook nog eens op een zeer charmante en diplomatieke wijze waardoor ze binnen een mum van tijd de betreffende afdeling en organisatie meekreeg in de door haar voorgestelde koerswijzigingen.

Zou je Funding Factory aanbevelen en zo ja waarom?

Funding Factory is sterk in het uitzetten van een goede strategische koers, maar evenzo het tactisch duiden en operationaliseren hiervan. En ja, ik zou het iedere organisatie die hiervoor openstaat aanraden.

Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaave (2020)

Rijksmuseum Boerhaave gaat in de komende jaren fysiek en inhoudelijk vernieuwen en uiteraard zijn er substantiële nieuwe inkomsten nodig om deze ambitie te kunnen realiseren. Er was behoefte aan een realistische inschatting van wat financieel haalbaar is en een strategie waarmee dit gerealiseerd kan worden. Katharina heeft na een grondige interne en externe analyse een gedegen plan gemaakt voor de werving van publieke en private partners. Voor elke doelgroep - overheid, fondsen, bedrijven en particulieren – weten we nu waar we over vijf jaar willen staan en hoe we daar kunnen komen. Hierna heeft zij ook de development organisatie nieuw gestructureerd en de werving & selectie van het hoofd development & partnerships begeleid.

Annelore Scholten, hoofd publiek & presentatie (2020)

Katharina heeft verder bijgedragen aan een interne cultuuromslag bij de fondsenwerving. Dankzij haar goede interventies heeft zij collega’s uitgedaagd om groter te denken en dit zelfbewustzijn te vertalen naar de werving. Er is een groter besef van wat je waard bent als museum en dat is cruciaal als je de stap wilt maken van het werven van kleine projectbijdragen naar grotere en structurele samenwerkingen.

Kortom de samenwerking was perfect. Er ligt nu een fantastisch plan, het team is vernieuwd en intern is iedereen gemobiliseerd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Ik kan Katharina zeker aanbevelen aan organisaties, die klaar zijn voor de volgende groeifase.

Met de ambitie om het museum in de komende jaren te vernieuwen moesten we de sponsorwerving en particuliere giftenwerving heel anders insteken. Katharina heeft dat proces heel effectief begeleid. Ze bouwde snel een goede relatie met het team op en heeft ons geïnspireerd om nieuwe kansen te pakken. Haar methodiek werkte voor ons heel goed. Na een scherpe analyse volgde al snel het nieuwe beleidsplan en konden we direct aan de slag.

Onder haar begeleiding hebben we de sponsorwerving op een hoger plan getild. Hiervoor heeft zij nieuwe proposities ontwikkeld, met het team een ‘case for support’ uitgewerkt en een lijst met potentiele partners samengesteld.

Er is veel draagvlak en enthousiasme voor het nieuwe plan en de aanpak werpt nu al zijn eerste vruchten af. Kortom we hebben er alle vertrouwen in dat we onze toekomstplannen gaan realiseren. Tot slot, Katharina is niet alleen strategisch en deskundig maar ook een hele prettige professional om mee samen te werken.

Nicolas Mansfield, directeur Nederlandse Reisopera (2019)

De Nederlandse Reisopera heeft de ambitie om haar inkomsten uit particuliere giftenwerving, sponsorwerving en fondsenwerving in de komende vijf jaar te verdubbelen. Katharina heeft hiervoor een strategie ontwikkeld en de implementatie daarvan begeleid. Haar analyse van waar de Nederlandse Reisopera nu staat is heel sterk en ‘hands on’. Katharina heeft, onder andere, een reeks interviews met relaties van de Reisopera gedaan waardoor wij een zeer goed beeld kregen van waar we stonden, welke kansen er nog zijn en welke stappen nodig zijn om resultaat te boeken. Door haar vakkundige en planmatige aanpak is er veel draagvlak bij de Raad van Toezicht en het team voor de nieuwe development strategie en konden we gelijk doorpakken met de uitvoering van het plan. Katharina heeft de werving van een development medewerker van A tot Z begeleid en de nieuwe collega ingewerkt.

Kortom, we hebben in 2019 de basis gelegd voor de structurele werving van private  partners en plukken nu al de eerste vruchten van onze investering. Funding Factory maakt zijn belofte zeker waar.

Fieke Briër, senior development medewerker Nederlandse Reisopera (2019)

De begeleiding van Katharina bij het inwerken in mijn nieuwe functie als Senior Development Medewerker bij de Nederlandse Reisopera  heb ik als zeer positief en inspirerend ervaren. Het door haar voorbereidde inwerkprogramma heeft mij geholpen de organisatie snel en goed te leren kennen. Haar heldere manier van communiceren en structuurvolle werkwijze hebben ertoe bijgedragen dat wij een gedegen basis hebben kunnen leggen voor de toekomstige development activiteiten.

In steekwoorden: gedegen, helder, inspirerend, enthousiasmerend, intensief, coachend, stimulerend, proces ondersteunend, inspiratie, professionaliteit, nieuwe kennis.

Errol Van De Werdt, directeur TextielMuseum (2018)

Het TextielMuseum gaat fysiek en inhoudelijk vernieuwen. Om deze ambities de komende jaren te kunnen financieren, hadden wij een gedegen plan nodig. Katharina heeft binnen no time een business development strategie ontwikkeld en daarmee is een gedegen fundament voor onze vernieuwingsplannen gelegd. Daarnaast heeft zij de eerste gesprekken met potentiele partners in gang gezet. Kortom dankzij haar expertise hebben wij een enorme professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van marketing, fondsen- en sponsorwerving. Onze samenwerking met Funding Factory heeft echt impact!  

Bea Nieuwenhuis, programma manager TextielMuseum (2018)

In het complexe proces van de vernieuwing van het TextielMuseum is Katharina een sterke samenwerkingspartner gebleken. Ze heeft ervoor gezorgd dat er een doordachte business development strategie staat met draagvlak binnen de hele organisatie. Hierdoor was het voor mij als programma manager ‘peanuts’ om ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in sponsor- en fondsenwerving ten behoeve van de vernieuwing. 

 

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag direct verder!
Neem direct contact op
© 2024 Funding Factory